Onder GroenGoed vallen zes buurtmoestuinen waarin door Rotterdammers gewerkt wordt aan een mooie, groene leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel: Buurtmoestuin Wilgenplantsoen, Bloklandtuin, Avonturentuin van Kinderparadijs Meidoorn, Buurtmoestuin Bergwegplantsoen, Tuinieren op het Dak van Station Hofplein en Eetbaar Park Pompenburg. De tuinen worden ingezet voor een aantrekkelijke buitenruimte, actief burgerschap en welzijnseffecten.

De plantsoenen zijn allen ontwikkeld als gemeenschappelijke, openbare tuinen (met uitzondering van de Avonturentuin van Kinderparadijs Meidoorn). Bij elkaar beslaan de ze ongeveer 1,6 hectare. De plekken zijn in zelfbeheer van buurtgenoten. Zowel bij het tuinieren als bij de organisatie, besluitvormingsprocessen, communicatie met de buurt en met het netwerk van andere organisaties, worden de tuinen begeleid door de sociaal hoveniers van GroenGoed.

Op wekelijkse vaste werkmomenten wordt er getuinierd en iedereen is welkom om mee te doen. De oogst aan groenten en fruit wordt verdeeld onder de deelnemers en overproductie gaat naar armoedebestrijdingsprojecten. Elke tuin heeft haar eigen groep deelnemers. De tuinen zijn een middel waarmee warme sociale netwerken ontstaan. Deelnemers met diverse culturele achtergronden komen thuis bij elkaar op bezoek en men helpt elkaar bij het zoeken van werk, het vertalen van gemeentelijke brieven en het verzorgen van huisdieren tijdens vakanties.

Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd. Een paar keer per jaar vinden er muziekoptredens plaats, workshops, rondleidingen, kampvuurtjes en buurtmaaltijden, waarbij geregeld vijftig tot honderd buurtbewoners in het groen genieten van gezond eten en veel gezelligheid.

Verschillende locaties
groengoedrotterdam.com